Polski

Stowarzyszenie Paul K, promocja Sztuki Europy Środkowo-Wschodniej powstało w kwietniu 2016 r.

Celem stowarzyszenia jest umożliwienie Francuzom odkrycia Krajów i kultur, które są im w większości nieznane lub przez nich niedoceniane. Istotnie, we Francji, kraje Europy Środkowo-Wschodniej cieszą się niską i całkiem względną ekspozycją, wyłącznie w odniesieniu do mrocznych okresów XX wieku lub do aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Tymczasem, od momentu odzyskania niezależności na początku lat dziewięćdziesiątych i lat dwa tysiące, ich witalność, kreatywność i zwykła chęć życia nie przestają rozwijać się poprzez sztukę w ramach odzyskanej wolności.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, zostały zniesione granice i ułatwiono międzynarodową wymianę gospodarczą. Obecnie, opóźnienie w rozwoju tych Krajów stopniowo maleje, zwłaszcza dzięki ich powrotowi na łono wspólnoty europejskiej, z której zostały one siłą wykluczone po drugiej wojnie światowej, by znaleźć się przez długie dziesiątki lat za żelazną kurtyną. Kurtyną, która nie dość, że nie pozwalała ich mieszkańcom na poznawanie naszego kraju, to i nam ostentacyjnie uniemożliwiała odkrywanie kultur, które przecież przez wieki były nam tak bliskie i znajome.

Dzisiaj, mimo zniesienia żelaznej kurtyny i mimo zwiększającej się liczby podróżników i turystów z Europy Zachodniej, Kraje te wydają się nam wciąż odległe, a media nie są zbyt skłonne do ukazywania ich w nowym świetle, podtrzymując wśród naszych obywateli opinię i odczucie, że na Wschodzie „nic się nie zmieniło”, że jest on wciąż „tak samo smutny i szary” oraz „biedny”. Tymczasem, Francuzów odkrywających te Kraje miło zaskakuje i wprawia w zachwyt prawdziwe bogactwo kulturowe, zróżnicowana i jakościowo dobra gastronomia oraz wyjątkowe dziedzictwo, którego nawet sobie nie wyobrażali przed pierwszą wizytą. Ich wyobrażenie o „Krajach szarych i ponurych” zmienia się, gdy widzą energię, witalność i kreatywność mieszkańców, które to były tłumione i ukrywane przez dziesiątki lat. Niemniej jednak, mimo że Kraje te posiadają wyjątkowo zróżnicowane dziedzictwo kulturowe, uznane między innymi przez UNESCO i że obfitują w artystów wielkiej klasy, ci ostatni nie mogą liczyć na znaczące wsparcie polityczne i finansowe w swych krajach i wciąż bardzo rzadko udaje im się wystawiać swe dzieła poza ich regionem.

Aby umożliwić odkrycie tych artystów i definitywnie obalić mity i wyobrażenia mające swe źródło w zdecydowanie minionej już epoce, każdego miesiąca stowarzyszenie będzie oferowało różnorakie propozycje kulturalne rodem z Europy Środkowo-Wschodniej: wydarzenia całkowicie premierowe we Francji, dostępne dla wszystkich i dotyczące wszystkich dziedzin Sztuki: teatru, muzyki, poezji, kuchni, mody, tańca, kina…

Te comiesięczne prezentacje młodych artystów z Europy Środkowo-Wschodniej przybliżą nam kultury i dziedziny sztuki dając nam okazję, by je odkryć, lepiej poznać, docenić oraz ubogacą nas obustronnie dzięki wymianom, które mogą zaistnieć między artystami a lokalnymi osobistościami. Od Warszawy po Tallin, od Wilna po Zagrzeb, od Lwowa po Budapeszt, każdego miesiąca ruszymy na odkrycie innej muzyki, nowych dźwięków, środków wyrazu, głosów i wrażliwości, które w naszym odczuciu zbyt długo pozostawały w ukryciu.

W podrygach europejskiej rzeczywistości, artyści, poprzez swój związek ze światem rzeczywistym, niewątpliwie mają do odegrania szczególną rolę dla Europy i jej bliskiej przyszłości. Obecność artystów i ich dzieł podbije serce ciekawej nowych wrażeń publiczności, wokół oryginalnych form prowadzących do dialogu, do odkryć i do otwarcia się na drugiego człowieka. Wyjście naprzeciw młodym artystom, umożliwienie im wyrażenia siebie i organizowanie wydarzeń dostępnych dla jak największej liczby osób i to na całym terytorium Normandii pozwoli (mamy taką nadzieję) na zmianę aktualnego wizerunku Europy Środkowo-Wschodniej, a poprzez wsłuchanie się i zapatrzenie w Sztukę tych Krajów zostaną obalone stereotypy i otworzą się nowe możliwości odkrywania i otwierania się na drugiego człowieka.

Europa środkowa nie jest państwem, lecz „kulturą, losem” (Milan Kundera).
Fenomen duchowy, kulturowy i mentalny” (Vaclav Havel).

Dane kontaktowe:
Paul K. Promotion de l’Art d’Europe Centrale et de l’Est
18, rue de la Roche
FR 76000 Rouen
Tel : + 33 9 83 54 93 02 / +33 6 42 76 15 37
paul@paulk-art.fr